Béc bướm 2 lớp cánh tròn ren trong (cổ không xoay) Kanok

Qui cách

3/4″x1/2″