Béc bướm 2 lớp cánh vuông ren trong (cổ xoay) Kanok

Qui cách

3/4″x1/2″