Béc bướm ren trong cánh tròn (cổ không xoay) Kanok

Qui cách

3/4″x1/2″