Béc bướm+ nối Kanok

Qui cách

301B-C1: 1/2″

301B-C2: 3/4″