Béc bướm ren trong (cổ xoay) Kanok

Qui cách

3/4″x1/2″