Béc bướm ren trong (cổ xoay) Kanok

Qui cách

301A-V1: 1/2″

301A-V2: 3/4″