Béc bướm 2 cửa ren trong Kanok

Qui cách

3/4″x1/2″