Béc bướm 2 cửa+ van Kanok

Qui cách

302-V1: 1/2″

302-V2: 3/4″