Béc bướm 2 cửa+ van PE Kanok

Qui cách

302-V3: 16-20 mm

302-V3: 25 mm