Béc bướm thép+ van Kanok

Qui cách

303-V1: 1/2″

303-V2: 3/4″