Béc bướm thép ren trong ( Cổ không xoay) Kanok

Qui cách

3/4″x1/2″