Béc bướm thép+ van Kanok

Qui cách

303-V3: 16-20 mm

303-V4: 25 mm