Béc chống côn trùng nối dây PE 5/7 Kanok

Qui cách