Béc phun Chaiyo ren trong Kanok

  • Xoay đối xứng
  • Bán kính tưới 3-5 mét
  • Lưu lượng 75 L/h
  • Gọng hình chữ nhật
  • Nối ống PVC

Qui cách

3/4″x1/2″