Béc tưới cánh xoay nhỏ Kanok

  • Xoay không đối xứng
  • Tán rộng 3-5 mét
  • Lưu lượng 75 L/h
  • Gọng hình chữ C
  • Nối ống PE
  • Có 2 lựa chọn xoay hoặc không xoay cho 1 bộ
  • Ưu điểm giá cạnh tranh

Qui cách

40 cm