Béc tưới nhỏ ống Ф6mm Kanok

  • Béc tưới đối xứng xanh – đen, gọng chữ C.
  • Bán kính tưới 3-5mét
  • Nối ống PE mềm hoặc PVC cứng.
  • Công dụng: mỗi béc tưới 1 cây ăn trái, trụ, nọc cây thân leo. Hay hoa màu, sân vườn …

Qui cách

5×7 mm