Bộ béc tưới+ cây cắm 40cm+ van (Đối xứng) Kanok

Qui cách

40 cm