Bộ béc tưới+ cây cắm 40cm (Không đối xứng) Kanok

Qui cách

40 cm