Bộ béc tưới nhỏ ống Ф6mm Kanok

  • Béc xanh – đen xoay tưới đối xứng.
  • Bộ béc có cộng cây cấm cọc đứng, thuận tiện cho việc di chuyển vị trí tưới lần lượt một cách dể dàn.
  • Bán kính tưới 3-5mét
  • Áp suất nước tưới từ 1.5 – 4Bar
  • Tưới cây bụi, chậu, nọc, cây ăn quả, hoa màu, …

Qui cách

40 cm