Béc phun 180 độ ren trong Kanok

Qui cách

360-1: 1/2″

360-2: 3/4″x1/2″