Van khởi thuỷ ống PE + cục cao su Kanok

Qui cách

384-16-20: 16x20mm

384-20: 20x20mm

384-25: 25x25mm