(6-DT10/DT20) Dây tưới nhỏ giọt Chaiyo Kanok

Tưới tiết kiệm nước, chính xác vị trí cần tưới, tưới được nhiều loại hình cây trồng
– Ví dụ: cây cà chua, rau màu cho quả, rẫy mía, măng tây ..

Lưu lượng: ~2.1 Lít/giờ (Với đường kính lỗ nhỏ giọt 0.8- 1.0mm). Với áp từ 1.5Bar trở lên, áp dụng cho cả 4 size vì lưu lượng tính trên lỗ.

Qui cách

6-DT10-500: 10cm x 500m

6-DT10-1,000: 10cm x 1000m

6-DT20-500: 20cm x 500m

6-DT20-1000: 20cm x 1000m

6-DT30-500: 30cm x 500m

6-DT30-1,000: 30cm x 1000m

6-DT60-500: 60cm x 500m

6-DT60-100: 60cm x 1000m